Servicevilkår, opdateret 02.04.2020

1. Disse servicevilkår gælder for din adgang og brug af vores Njord B2B-webshop-applikation og indhold på vores hjemmeside www.njordb2b.com.

2. Accept af disse betingelser

 1. Hvis du åbner eller bruger vores hjemmeside eller vores Njord B2B-webshop-applikation, betyder det, at du accepterer at være bundet af alle nedenstående vilkår. Så før du bruger vores hjemmeside eller applikation, skal du læse alle betingelserne.
 2. Hvis der er indhold som ikke giver mening for dig, så fortæl os det via e-mail sales@njordb2b.dk.

3. Ændringer af disse betingelser

 1. Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår til enhver tid. For eksempel er vi muligvis nødt til at ændre disse betingelser, hvis vi frigiver en ny funktion til vores Njord B2B-webshop-applikation eller af en anden grund.
 2. Hver gang vi foretager ændringer i vores betingelser, er ændringerne effektive 14 dage efter, at vi har offentliggjort sådanne reviderede betingelser (angivet ved at ændre datoen øverst på disse betingelser) Det er dit eget ansvar at tjekke www.njordb2b.com for ændringer i disse servicevilkår.
 3. Hvis du fortsætter med at bruge vores websted eller Njord B2B-webshop-applikation, efter at de reviderede betingelser er trådt i kraft, har du accepteret ændringerne af disse betingelser.

4. Tredjeparts tjenester

 1. Fra tid til anden giver vi dig links til tredjepartswebsteder eller -tjenester fx Visma e-conomic, som vi ikke ejer eller kontrollerer.
 2. Din brug af tredjeparts applikationer, websteder og tjenester styres af denne parts egne servicevilkår eller politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik for enhver tredjeparts applikation, websted eller service, som du besøger eller bruger.

5. Adgang til Njord B2B-admin

 1. Når du får adgang til vores Njord B2B-webshop-applikation, accepterer du at opretholde sikkerheden på din adgangskode og acceptere alle risici for uautoriseret adgang til data eller anden information, du giver til vores applikation.

6. Sikkerhed

 1. Hvis du opdager eller mistænker sikkerhedsbrud i vores Njord B2B-webshop-applikation, så fortæl os det så hurtigt som muligt på sales@njordb2b.com.

7. Upload af indhold og generel opførsel

 1. Du accepterer, at du ikke vil gøre noget af følgende i forbindelse med vores Njord B2B-webshop-applikation:

i. Brug vores Njord B2B-webshop-applikation på enhver måde, der kan forstyrre, forstyrre, negativt påvirke eller forhindre andre brugere i at nyde Njord B2B-webshop-applikation fuldt ud, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe funktionen af ​​vores Njord B2B-webshop-applikation.

9. Rettigheder

 1. Acto ApS har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til Njord B2B-webshop-applikation systemet, som er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatbestemmelser. Enhver tilsidesættelse af Acto ApS rettigheder, herunder adfærd som muliggør kopiering af Njord B2B-webshop-applikation for tredjemand, anses for væsentlig misligholdelse af denne kontrakt og berettiger Acto ApS til at hæve denne kontrakt og samtidig forfølge alle tilgængelige retsmidler.
 2. Acto ApS eventuelle erstatningsansvar er begrænset til tilfælde, hvor Acto ApS har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

  Erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tab af nogen art, eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill og lignende. Acto ApS er endvidere uden ansvar for fejl og mangler, der ikke relaterer sig til Njord B2B-webshop-applikation, men derimod til påvirkninger udefra, herunder blandt andet andre programmer, fejl i kommunikationslinjer, tredjemands misbrug af Njord B2B-webshop-applikation. Acto ApS er endvidere uden ansvar for integrationen eller samspillet mellem Njord B2B-webshop-applikation og Visma e-conomic.

  Acto ApS eventuelle samlede erstatningsansvar er uanset årsag maksimeret til et beløb svarende til det samlede vederlag betalt til Acto ApS i henhold til Njord B2B-webshop-applikation dog ikke indregnet løbende driftsomkostninger.
 3. Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Acto ApS uskadelige fra og mod alle omkostninger, skader, forpligtelser og udgifter (herunder advokatsalærer, omkostninger, sanktioner, renter og udbetalinger), Acto ApS pådrager os i forbindelse med, stammer fra eller for med det formål at undgå ethvert krav eller krav fra en tredjepart, der vedrører din brug af vores hjemmeside eller Njord B2B-webshop-applikation eller brugen af ​​vores hjemmeside eller Njord B2B-webshop-applikation fra enhver person, der bruger din konto, herunder ethvert krav om, at din brug af Njord B2B-webshop-applikation krænker enhver gældende lov eller regulering eller tredjeparts rettigheder og / eller din overtrædelse af disse betingelser.


10. Opsigelse

 1. Hvis du overtræder nogle af disse betingelser, har vi ret til at suspendere eller deaktivere din adgang til eller brug af vores Njord B2B-webshop-applikation.

11. Værneting og lovvalg

 1. Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt og som ikke kan løses ved forhandling kan af enhver af parterne indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

  Enhver konflikt skal afgøres efter dansk ret.

12. Spørgsmål og kontaktoplysninger

 1. Spørgsmål eller kommentarer om vores Njord B2B-applikation kan rettes til os på e-mail-adressen sales@njordb2b.com.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

... og du vil modtage nyheder fra Njord B2B

Njord-b2b Brandmark, exchange between two businesses

NJORD B2B-WEBSHOP

Njord er i nordisk mytologi en af vanerne. I de islandske kilder er Njord bl.a. forbundet med handel og rigdom.

Torveporten 2, 4. sal

2500 Valby

salg@njordb2b.com
support@njordb2b.com

+45 60 19 68 50

Actos logo

NJORD B2B-WEBSHOP ER UDVIKLET AF ACTO

Bag Njord B2B-webshop, står softwarevirksomheden Acto ApS. Acto blev grundlagt i 2005 og har hovedkvarter i Valby.

Vi er en rendyrket web- og software-leverandør af innovative forretningsapplikationer og portaler for danske virksomheder og organisationer.

Vi har bygget Njord B2B-webshop ud fra en ingeniørmæssig tilgang, og ud fra specifikke kundeønsker.

Copyright 2020 © NjordB2B
CVR-nummer: 3691 9914